Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/473172

İhale No: 9998/473172
İhale Adı SAT K.LIĞI İÇİN EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ ALIMI
 • İhale No 9998/473172
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 02.08.2021 10:00
 • Eklenme Tarihi 28.07.2021 18:26
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri SUALTI TAARRUZ K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
 • İşin Yeri SUALTI TAARRUZ K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
 • Kurum DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BŞK.
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı SAT K.LIĞI İÇİN EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ ALIMI

İhale Dosya Nu. 2021-19

İşin Konusu / Malzeme Cinsi SAT K.LIĞI İÇİN EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ ALIMI

İlan Kategorisi EGITIM GEREÇLERI VE VASITALAR

İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı 13 kalem malzeme

İhtiyaç Sahibi Birlik

Ödemeyi Yapacak Saymanlık

Satın Alma Komisyonu Tel. Tel:(216) 320 2025 Fax:(216) 320 2145

SUALTI TAARRUZ K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI

Muayene Komisyonu

İşin Yapılacağı Şehir ISTANBUL ISTANBUL

İhale Tarihi *

02.08.2021

İhale Saati *

10:00

İlan Edilme Tarihi *

28.07.2021

İhale Türü Mal Alımı

DOGRUDAN TEMIN 22/D

İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler

İhale Dökümanı Satınalma Bedeli

0

 TL

İhale Bitti mi ? Hayır Bitmedi

İhale Kararı

SATES İh Kayıt Nu. 160954

Teklif Mektubu TEKLİF MEKTUBU MEVCUTTUR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
SUALTI TAARRUZ KOMUTANLIĞI
A.KAVAK/İSTANBUL
BELGEGEÇER (FAX) : 0216 320 21 45
TEL: 0216 320 20 25 DAHİLİ: 1034

1. SAT K.LIĞI'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

 2.  Satın alımla ilgili sözleşme yapılmayacak ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alınmayacaktır.

 3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede SAT K.LIĞI'nın düzenlediği ödeme evrakları ile Beykoz Mal Müdürlüğü saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden 1.517 (%0,948 damga vergisi, %0,569 karar damga vergisi) damga vergisi kesilecektir.

 4. İhtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

 5.  Yüklenici, teslim ettiği malın süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

 6. Malzemeler, SAT K.LIĞI'ınca siparişin verilmesini müteakip takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde teslim edilecektir.

 7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 02/08/2021 saat 10:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde teslim etmenizi rica ederim.

 9. Malzemelerde aranacak �zellikler :
      a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yap�lacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yap�lmayacakt�r.
      b) �r�n/�r�nlere y�nelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
      c) 5000,00 TL �zeri �demelerde Vergi Borcu Olmad���na dair vadesi ge�mi� bor� durumunu g�sterir belge (15 g�n s�re ile ge�erli) �demeden �nce idareye teslim edilecektir.
     

 

    İMZA

 
 
 

NOT 1: An�lan �zellikler haricinde �r�nler i�in teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler de�erlendirilmeyecektir.
    NOT 2 : SAT K.LI�I taraf�ndan Do�rudan Temin Usul� ile al�m yap�lacak malzemelere ait do�rudan temin duyurular�na ve sonu�lar�na www.ekm.tsk.tr adresinden ula�abilirsiniz.
    NOT 3 : E-posta adresimiz satkom.tahakkuk@dzkk.tsk.tr , telefon numaram�z 216  3202025 , faks numaram�z 216  3202145
   

TEKLİF MEKTUBUDUR

SUALTI TAARRUZ KOMUTANLIĞI’NA

İlgili harcama talimatı no: 19

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
  S.No  Stok No Malzemenin/Hizmetin
Cinsi ve Özellikleri
 Dağıtım BirimiMiktarıTeklif Edilen
Birim Fiyat (TL)

(K.D.V. hariç)
KDV
(%)
ÖTV
(%)
Tutar (TL)
(K.D.V. hariç)
 1*DA0289517  H AYAKLIK AHSAP HEDEF ICIN AD 20     
 1*DA0289509  KAIDE SABIT HEDEF AD 10     
 1*DA0289516  HEDEF TAHTA 1000X600 MM AD 60     
 1*DA0289502  HEDEF METAL BAS AD     
 1*DA0289504  HEDEF METAL YARIM BOY AD     
 1*DA0289501  TASIYICI SET METAL HEDEF AD     
 1*DA0289615  HEDEF DIKEY DUELLO SISTEMI
DETAY:
ABKW: TOPLAM Y�KSEKL�K 2050 MM
ABMK: TOPLAM GEN��L�K 510 MM
AGAV: N�HA� MALZEME TANIMLAMASI DIKEY DUELLO HEDEF SISTEMI
FEAT: �ZEL HUSUSLAR HAREKETLI AKSAMA SAHIP SABIT HEDEF KAIDESININ UZERINE MONTE EDILEBILEN HARDOX CELIKTEN URETILMIS 8 ADET 150X300 MM DAIRE HEDEF, ST37 PLATINA SAC LEVHADAN URETILMIS 1 ADET 120X2050 MM ANA, 8 HAT Q27X100 MM BORUDAN OLUSAN HEDEFTIR.
NAME: MALZEME �SM� DIKEY DUELLO HEDEF SISTEMI 
AD     
 1*DA0289500  HEDEF METAL AD     
 1*DA0289510  AYAKLIK AHSAP AD     
10  1*DA0289521  BARIKAT AHSAP 8MM 150X150 AD     
11  1*DA0289518  BARIKAT AHSAP 8MM 180X110 AD     
12  1*DA0289519  AYAKLIK BARIKAT AHSAP 12MM AD     
13  1*DA0289522  BARIKAT AHSAP 8MM 120X150 AD     

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)     

 

TEKLİF
TARİHİ
 TEKLİFİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASIVERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODUTEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
     


< GERİ DÖN