Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/458071

İhale No: 9998/458071
İhale Adı 10 KALEM MUHTELIF HIRDAVAT MALZEME ALIM
 • İhale No 9998/458071
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 16.05.2021 17:00
 • Eklenme Tarihi 06.05.2021 22:36
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri ISTANBUL TERSANESI KOMUTANLIGI
 • İşin Yeri ISTANBUL TERSANESI KOMUTANLIGI
 • Kurum DZ.K.K. İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 10 KALEM MUHTELIF HIRDAVAT MALZEME ALIM


İhale Dosya Nu. ONAY-205-21

İşin Konusu / Malzeme Cinsi 10 KALEM MUHTELIF HIRDAVAT MALZEME ALIM

İlan Kategorisi MUHTELIF ÇESITTE DIGER MADDELER

İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı 10 KALEM MUHTELIF MALZEME ALIMI

İhtiyaç Sahibi Birlik ISTANBUL TERSANESI KOMUTANLIGI

Ödemeyi Yapacak Saymanlık ISTANBUL TERSANESI DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Satın Alma Komisyonu Tel. Tel:(216)493 94 94-4893 FAKS:216 507 18 82

ISTANBUL TERSANESI K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI

Muayene Komisyonu

İşin Yapılacağı Şehir ISTANBUL ISTANBUL

İhale Tarihi *

16.05.2021

İhale Saati *

23:59

İlan Edilme Tarihi *

06.05.2021

İhale Türü Mal Alımı

2017/10605 BKK TGM-AFGM DOGRUDAN TEMIN 3B MD 16 g

İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler IHALE DOKÜMAN EKLERI MILLI SAVUNMA BAKANLIGI - IHALE SAYFASINDAN

ALINABILIR

İhale Dökümanı Satınalma Bedeli

0

 TL

İhale Bitti mi ? Hayır Bitmedi

İhale Kararı

T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

  YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

TEL: (0216) 493 94 94

 

MSB VERGİ NUMARASI                   : 4810537700                                                                                                               ....../....../ 2021

VERGİ DAİRESİ                                  : TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU                                                   : Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail                                                   : tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

 

”İLGİLİ FİRMALARA”

 

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

 

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B Md. 16.(1) ğ maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4818 - 4819) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla, ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip  mal alımlarında en geç 21 (Yirmibir) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı   425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Transit  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak,  tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.)

9. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

10. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2021 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

11. Malzemelerin kargo ile gönderilmesi durumunda: sadece PTT Kargo ile gönderilen malzemeler kabul edilecek olup, diğer kargo şirketleri ile gönderilen malzemeler kabul edilmeyecektir. PTT Kargo ile gönderilen malzemeler için Alıcı: İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI 425 TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TRANSİT AMBARI ENGİN ÇAKICI TEL:  0216 493 94 94 Dahili: 4818-4819 olarak belirtilecek ve aynı zamanda bu personele mutlaka malzemelerin kargo ile gönderileceği bilgisi telefonla verilecektir.

12. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan MÜH.TĞM. ALİ KAAN AKGÜL (2018-0019), ihtiyaç sahibi müdürlük/birim tarafından görevlendirilecek uzman üye/üyeler ve (425) Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayyenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişim talebini uygun görür ise 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

14. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

15. Diğer hususlar www.ekm.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

16. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 16.05.2021 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

                                                                                                                                                                 Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

                                                                                                                                                             Ad Soyad : ALİ KAAN AKGÜL

                                                                                                                                                              Rütbe        : MÜH.TĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

 

 

 

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 (1) ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail   : tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr                                                                                 

 

   TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI:  

 

TEBLİĞ ADRESİ:                           E-MAİL ADRESİ (Varsa) :

 

BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:

 

TELEFON VE FAKS NUMARASI:

TEL :                                                      MAİL   :

ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE /   IBAN NUMARASI

 

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-205-21

S.NO

NIIN

  MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TUTARI

TESLİM SÜRESİ

1

 DA0292592

  GIYOTIN MAKAS KAYISI

 AD

 1

 

 

 

2

 DA0300336

  TESTERE SERIT 34X1,1

 AD

 10

 

 

 

3

 00US78575

  FILTRE

 EA

 20

 

 

 

4

DA0300124

TESTERE DAIREBETON Ø450X3,6X25

AD

2

 

 

 

5

 DA0012087

  SARTLANDIRICI HAVA 1/2

AD

4

 

 

 

6

 12A182982

  MIKNATIS U

 EA

 50

 

 

 

7

 08S031415

  VIDALI SOMUN GIYOTIN MAKAS

 EA

 2

 

 

 

8

 DA0012087

  LAMBA, AKKOR FILAMENTLI .

AD

100

 

 

 

9

 DA0292589

  GIYOTIN MAKAS BILYALI VIDASI

 AD

 1

 

 

 

10

 DA0292590

  GIYOTIN MAKAS BILYALI VIDASI

 AD

1

 

 

 

TOPLAM

 

 

   

 

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (……………..…) TAKVİM GÜNÜDÜR .

 

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

                  4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                                                           5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

                9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

 

                                                                                      FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

                                                                        İMZASI             :

                                                                        ADI SOYADI    :

                                                                        TARİH               :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. ALİ KAAN AKGÜL                                                                              Tel: 216 493 94 94 – 2175

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HİZ.SVL.ME.MEHMET OCAK                                                                      Tel: 216 493 94 94 –2474

TEK.HİZ.SVL.ME.HAVVA SEVDE ŞEKER                                                           Tel: 216 493 94 94 –2433

 

 

 

ONAY 205 MRC

 

SIRA NO

NIIN

MALZEME ADI

MK

D/B

MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ

1

 DA0292592

  GIYOTIN MAKAS KAYISI

 AD

 1

PARÇA NO: 270XL100

2

 DA0300336

  TESTERE SERIT 34X1,1

 AD

 10

PARÇA NO: M51-521 34X1,1

3

 00US78575

  FILTRE

 EA

 20

PARÇA NO: LNF-501A  LNF Q230 PARTİKÜL SAYICI CİHAZI FİLTRESİ

4

DA0300124

TESTERE DAIREBETON Ø450X3,6X25

AD

2

TEKNİK DÖKÜMANA GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR.

5

 DA0012087

  SARTLANDIRICI HAVA 1/2

AD

4

MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ 3 LU HAVA SARTLANDIRICI TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ FILITRE-REGULATOR-YAGLAYICISI-KOMPLE DISLI BAGLANTILI 1/2´GIRIS BASINCI:0-16 BAR#CIKIS BASINCI:0,5-10 BAR#

6

 12A182982

  MIKNATIS U

 EA

 50

PARÇA NO: K0560.02 

7

 08S031415

  VIDALI SOMUN GIYOTIN MAKAS

 EA

 2

PARÇA NO:3205R 

8

 DA0012087

  LAMBA, AKKOR FILAMENTLI .

AD

100

MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK 46,5 MILLIMETER NENNWERT AEVV: AMPUL ÇAPI 6,6 MILLIMETER NENNWERT AFST: AYDINLATMA DEĞERİ NICHT FESTGELEGT AFSV: SAAT CİNSİDEN ORTALAMA ÖMÜR DEĞERİ 2000,0 AFSX: FLAMAN AĞIR YÜK HİZMETİ DEĞERİ NICHT FESTGELEGT AGDV: ÇIKAN IŞIK KARAKTERİSTİĞİ WEISZ, WARM/WARMWEISZ AMSE: VOLTAJ DEĞERİ 28,0 VOLT NENNWERT BDWW: GÜC DEĞERİ NICHT FESTGELEGT CRPS: TABAN / DUY STİLİ A132 T6,8 CRSK: AMPUL STİLİ B25 ROEHRENFORM CSMC: AMPUL IŞIK TRANSMİSYON KARAKTERİSTİĞİ TRANSPARENT/DURCHSICHTIG CTQM: TASARLANDIĞI AKIM DEĞERİ 45,0 MILLIAMPERE NENNWERT CWBF: ORTALAMA ÖMÜR DEĞERİ STUNDEN CWGK: YANMA POZİSYONU ALLES ZULAESSIGE SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER FERNMELDELAMPE YALS: :[VERSORGUNGSARTIKELBEGRENZ] 28V, 45MA, LAMPENSOCKEL T6,8

9

 DA0292589

  GIYOTIN MAKAS BILYALI VIDASI

 AD

 1

PARÇA NO: 2625C635A  

10

 DA0292590

  GIYOTIN MAKAS BILYALI VIDASI

 AD

1

PARÇA NO: 2625C615A 

 

 


< GERİ DÖN